"XIII.Gipuzkoako Jardunaldi Pedagogikoak-Jornadas Pedagógicas de Gipuzkoa".Golden 5 Maria Jose Lera